Пораснали (13-19)

Home / Пораснали (13-19)

13-16 години

Wishes е съвременна учебна система по английски език в две части, която предлага солидна подготовка за изпита FCE .
Двете части на системата са взаимозаменяеми. С други думи, не е задължително да се покрие първото ниво на Wishes, за да се продължи с второто. Използването на двете части на серията, или съответно само на първата или само на втората, зависи в голяма степен от това с каква продължителност ще бъде подготовката за изпита и, естествено, от това какви са нуждите и възможностите на учениците. Например, в частни езикови школи и центрове е възможно Wishes B2.1 да се покрие по време на летен интензивен курс по английски език (особено в случаите, когат учениците имат нужда от допълнително обучение преди да започнат същинската подготовка за изпита), а Wishes B2.2 – по време на учебната година, веднага след вече реализираното лятно обучение.
Във всяко ниво на Wishes са поместени полезни за учениците приложения – предлози, фразови глаголи, допълнителни езикови задачи по граматика и лексика (Grammar Exercises, Vocabulary Multiple Choice Tasks, Sentence Transformations, Word Formation Exercises), както и ясни граматически правила, илюстрирани с много примери.
Пълноцветните работни тетрадки и Interactive Whiteboard Software допринасят за пълноценната подготовка на учениците за изпита.

 

Продължителност на учебната година:

  • B1+ Acces 4 – 192 уч. часа плюс 48 уч. часа на компютър;
  • B2 Wishes – 192 уч. часа плюс 48 уч. часа на компютър.

Ай Стъди предлага следните условия:

  • Малки групи – до 8 деца;
  • Интерактивна бяла дъска.
  • Неограничен достъп за ползване на компютърната зала за подготовка на домашни или допълнителни упражнения.
  • Комуникция само на английски език.
  • Постоянна обратна връзка с родителите, отностно развитието на детето.
  • Възможност за консултация с детски психолог.

FCE

Езиков център Ай Стъди предлага групово и индивидуално обучение по различни изпити, отговарящи на Общоевропейската Езикова Рамка.

Едни от най-популярните международно признати изпити са изпитите на Университета Кеймбридж.

CAMBRIDGE ESOL

От Key English Test (KET) дo Certificate of Proficiency in English (CPE) сертификатите на Универистета Кеймбридж са предназначени да обхванат всички нива от ОЕЕР. Сертификатите Cambridge ESOL, се приемат от частни компании, университети и държавни организации в цял свят като доказателство за нивото по английски език на кандидата. Тези сертификати са без давност и остават признание за цял живот.

Ай Стъди предоставя на своите ученици курс за полагане на изпит FCE (First Certificate in English), който е с продължителност 5 месеца или 120 присъствени учебни часа. Този курс е предназначен за кандидати, завършили курс за ниво B2.

Най-голямото предимство на учениците на Ай Стъди са, задължителните допълнителни извънкласни практически занимания. Също така, на всички кандидати се предоставят допълнителни материали, които са изпитани и водят до високи резултати в допълнение на свободни консултации, когато е необходимо.

CPE

Езиков център Ай Стъди предлага групово и индивидуално обучение по различни изпити, отговарящи на Общоевропейската Езикова Рамка.

Едни от най-популярните международно признати изпити са изпитите на Университета Кеймбридж.

CAMBRIDGE ESOL

От Key English Test (KET) дo Certificate of Proficiency in English (CPE) сертификатите на Универистета Кеймбридж са предназначени да обхванат всички нива от ОЕЕР. Сертификатите Cambridge ESOL, се приемат от частни компании, университети и държавни организации в цял свят като доказателство за нивото по английски език на кандидата. Тези сертификати са без давност и остават признание за цял живот.

Ай Стъди предоставя на своите ученици курс за полагане на изпит CPE (Certificate of Proficiency in English), който е с продължителност 144 присъствени учебни часа. Този курс е предназначен за кандидати, завършили курс за ниво С2.

Най-голямото предимство на учениците на Ай Стъди са, задължителните допълнителни извънкласни практически занимания. Също така, на всички кандидати се предоставят допълнителни материали, които са изпитани и водят до високи резултати в допълнение на свободни консултации, когато е необходимо.

TOEFL iBT

TOEFL iBT е изпит, не сертификат, който служи единствено и само за кандидатстване и прием във висши учебни заведения в цял свят. Дългогодишната му история го прави и един надеждните изпити. С този изпит се оценява способността на кандидата да се справи с академичен материал на английски език на колежанско ниво.

Уменията, които се изискват за полагането на TOEFL iBT са напълно приложими в ежедневието на кандидатите и най-вече за техните академични задачи.
Изпитът е с продължителност около 4 часа.
Съдържанието на изпита е от 4 отделни секции: Четене, Слушане, Говорене и Писане.
Валидност на изпита: 2 календарни години.

Курсовете се провеждат от двама преподаватели по отделните секции.

В Ай Стъди предлага два варианта за подготовка:

TOEFL iBT Lower

Курсът е с продължителност 120 присъствени учебни часа. Този курс е разработен с цел повишаване на нивото на кандидатите. Курсисте ще придобият знания, необходими за започването на подготовката за изпита. TOEFL iBT Lower е подходащ за кандидати с ниво по английкси език по-ниско от C1 (B1/B2). След успешно топриключване на TOEFL iBT Lower, курсистите продължават с TOEFL iBT Class. Курсът е с продължителност 80 присъствени учебни часа. Работи се по всеки един компонент за усъвършенстване на уменията изисквани за успешното полагане на изпита. Най-голямото предимство на учениците на Ай Стъди са, задължителните допълнителни 80 астрономически часа практически занимания.

TOEFL iBT Class Pro

Курсът е с продължителност 80 присъствени учебни часа. Работи се по всеки един компонент за усъвършенстване на уменията изисквани за успешното полагане на изпита. Най-голямото предимсвтво на учениците на Ай Стъди са, задължителните допълнителни 80 астрономически часа практически занимания. Този курс е предназначен за кандидати с ниво C1/C2

Ай Стъди е оторизиран TOEFL iBT тест център и кандидатите, които се подготвят при нас, имат неограничен достъп към залата, в която се провежда изпитът. Също така, им се предоставят допълнителни материали, които са изпитани и водят до високи резултати.

IELTS Academic

IELTS Academic е изпит, не сертификат, който служи при кандидатстване и прием във висши учебни заведения в цял свят. С този изпит се оценява способността на кандидата да се справи с академичен материал на английски език на колежанско ниво.

Изпитът е с продължителност около 2 часа и 45 минути.
Съдържанието на изпита е от 4 отделни секции: Четене, Слушане, Говорене и Писане.
Валидност на изпита: 2 календарни години.

Курсовете се провеждат от двама преподаватели по отделните секции.

В Ай Стъди се предлагат два варианта за подготовка:

IELTS Academic Lower

Курсът е с продължителност 120 присъствени учебни часа. Този курс е разработен с цел повишаване на нивото на кандидатите. Курсисте ще придобият знания, необходими за започването на подготовката за изпита. IELTS Lower е подходащ за кандидати с ниво по английкси език по-ниско от C1 (B1/B2). След успешно топриключване на IELTS Lower, курсистите продължават с IELTS Class. Курсът е с продължителност 80 присъствени учебни часа. Работи се по всеки един компонент за усъвършенстване на уменията изисквани за успешното полагане на изпита. Най-голямото предимство на учениците на Ай Стъди са, задължителните допълнителни 80 астрономически часа практически занимания.

IELTS Pro

Курсът е с продължителност 80 присъствени учебни часа. Работи се по всеки един компонент за усъвършенстване на уменията изисквани за успешното полагане на изпита. Най-голямото предимсвтво на учениците на Ай Стъди са, задължителните допълнителни 80 астрономически часа практически занимания. Този курс е предназначен за кандидати с ниво C1/C2

Също така, на всички кандидати се предоставят допълнителни материали, които са изпитани и водят до високи резултати.

МАТУРИ

Държавни зрелостни изпити по Български език и Литература и Английски език.

От своето създаване езиков ценът Ай Стъди подготвя своите ученици за изпитите, които те трябва да положат след 12ти клас по български език и литература и по английски език.

Организация на курс за Матура по БЕЛ и АЕ:

– Безплатна  входна матура, чрез която да се определят конкретните нужди на всеки един ученик (БЕЛ / АЕ);
– Паралелна подготовка по български език и литература (БЕЛ);
– Изясняване на граматичните феномени в българския/английски език и решаване на пробни тестови задачи по български/английски език (БЕЛ/АЕ);
– Упражнения за развиете на стил при писане и изказ (БЕЛ/АЕ);
– Запознаване с критерийте за оценка на матурата (БЕЛ/АЕ);
– Запознаване и анализиране на литературните произведения и техните автори (БЕЛ);
– Работа в малки групи: между 6 и 8 ученика (БЕЛ/АЕ);
– Непрекъсната проверка на усвоения материал и  редовна обратна връзка с родителите на учениците (БЕЛ/АЕ);
– Регулярно провеждане на пробни матури, съобразени с усвоения до конкретния момент материал (БЕЛ/АЕ);
– Продължитлеността на курса за Матура по БЕЛ и АЕ е 112 учебни присъствени часа (БЕЛ/АЕ);
– По време на курса се провеждат 5 цели примерни матури съобразени с взетия материал, както и мнотократно упражняване върху отделните секции (БЕЛ/АЕ).

 

Организация на курса за Матура по английски език:

– Входен тест за определяне нивото на владеене на английски език;
– Входна матура по английски език;
– Упражнение по отделните секции;
– Разяснение и преговор на граматичните феномени, засегнати в матурата;
– Обогатяване на езиковия речник на уениците явяващи се на матура по английски език;
– Запознаване с критерийте за оценка на матурата;
– Упражнения за развитие на стил при писане и изказ;
– Работа в малки групи: между 6 и 8 ученика;
– Непрекъсната проверка на усвоения материал и  редовна обратна връзка с родителите на учениците;
– Регулярно порвеждане на пробни матури, съобразени с усвоения до конкретния момент материал;
– Продължитлеността на курса за Матура по английски език е 112 учебни присъствени часа.
– По време на курса се провеждат 5 цели примерни матури съобразени с взетия материал, както и многократно упражняване върху отделните секции.

 

Държавни зрелостни изпити по Български език.

От своето създаване езиков ценът Ай Стъди подготвя своите ученици за изпитите, които те трябва да положат след 12ти клас по български език и литература и по английски език.

Организация на курс за Матура по БЕЛ:

– Безплатна  входна матура, чрез която да се определят конкретните нужди на всеки един ученик;
– Паралелна подготовка по български език и литература;
– Изясняване на граматичните феномени в българския език и решаване на пробни тестови задачи по български език;
– Упражнения за развиете на стил при писане и изказ;
– Запознаване с критерийте за оценка на матурата;
– Запознаване и анализиране на литературните произведения и техните автори;
– Работа в малки групи: между 6 и 8 ученика;
– Непрекъсната проверка на усвоения материал и  редовна обратна връзка с родителите на учениците;
– Регулярно провеждане на пробни матури, съобразени с усвоения до конкретния момент материал;
– Продължитлеността на курса за Матура по БЕЛ е 112 учебни присъствени часа;
– По време на курса се провеждат 5 цели примерни матури съобразени с взетия материал, както и мнотократно упражняване върху отделните секции.

галерия