МНОГО МАЛКИ (3-6)

Home / МНОГО МАЛКИ (3-6)

3-6 Полудневна занималня

Ай Стъди лятна английска занималня за деца от 3 до 7 години.

Продължителност: всеки ден от 9 до 12 часа.
Заниманията се провеждат в специално оборудвана за целта стая, съобразена с нуждите на децата на тази възраст. Часовете са разработени, така че да развиват различни умения в децата (комуникативни, двигателни, финна моторика и др.).
На децата се говори само на ангийски език.

Часовете са разделени на различни модули: работа с учебник, изработване на различни предмети свързани с учебния план, компютърни занимания, разнообразни моторни дейности.

Учебният материал е съобразен с материала, който се преподава на децата през годината, така че да бъде в допълнение.

Полудневния курс за деца от 3 до 7 годишна възраст е разработен на седмична база. Това означава, че ако детето идва в непоследователни седмици, за него няма да има трудност при усвояването на новия материал. Пример: ако детето се запише за 1-вата и 4-тата седмица от месеца, то няма да почувства, че е пропуснало материал.
Цената на курса е на седмична база.

„Ай Стъди“ предлага следните условия:

 • Малки групи – до 8 деца;
 • Продължителност на часовете – 30 минути на посещение;
 • Задължителни компютърни занимания – 15 минути на посещение;
 • Специално оборудвана стая за малки ученици: малки столове и маси, меки настилки, дебели моливи, за по-лесена употреба от децата;
 • Интерактивна бяла дъска;
 • Индивидуални бутилки с вода;
 • Място за изчакване на децата;
 • Комуникация само на английски език;
 • Развиване на различни моторни умения;
 • Редуване на различни видове дейности по време на един учебен час, с цел максимално задържане вниманието на децата;
 • Постоянна обратна връзка с родителите, относно развитието на децата;
 • Възможност за консултация с детски психолог.

3-6 – КУРСОВЕ

Много малки ученици (от 3 до 6 годишни)
„Ай Стъди“ предлага следните условия:

 • Малки групи – до 8 деца;
 • Продължителност на часовете – 30 минути на посещение;
 • Задължителни компютърни занимания – 15 минути на посещение.
 • Специално оборудвана стая за малки ученици: малки столове и маси, меки настилки, дебели моливи, за по-лесена употреба от децата.
 • Интерактивна бяла дъска.
 • Индивидуални бутилки с вода.
 • Място за изчакване на децата.
 • Комункация само на английски език.
 • Развиване на различни моторни умения.
 • Редуване на разилчни видове дейности по време на един учебен час с цел максималното задържане вниманието на децата.
 • Постоянна обратна връзка с родителите, отностно развитието на децата.
 • Възможност за консултация с детски психолог.

Учебна система

Happy Hearts е система за обучение на деца от 3 до 6 годишна възраст. Курсът е разделен на три нива – Happy Hearts Starter, Happy Hearts 1, Happy Hearts 2. Серията развива речевите умения на малчуганите чрез езикови задачи, песни и дейности съобразени в максимална степен с техните нужди, интереси и възможности. Героите Били, Моли и Кени ще превърнат обучението по английски език на децата от предучилищна възраст в едно изключително вълнуващо и запомнящо се преживяване.

Interactive Whiteboard Software допринася за много по-разнообразния и забавен процес на обучение.

Продължителност на учебната година 8 месеца от м. октомври до м. май.

 • Happy Hearts Starter (3 – 4 години)— 48 уч. часа + 24 уч. часа на компютър;
 • Happy Hearts 1 (4 – 5 години)— 57 уч. часа + 24 уч. часа на компютър;
 • Happy Hearts 2 (5 – 6 години)— 57 уч. часа + 24 уч. часа на компютър;

галерия