Възрастни 20+

Home / Възрастни 20+

Общ английски

Учениците, които са над 19 години и желаят да усъвършенстват езиковите си умения предлагаме курсове съобразени с Общоевропейската езикова рамка.

Ниво Продължителност в астрономически часове Часа / седмица Часа / месец
A1 60 3 12
A2 60 3 12
B1 80 4 16
B1+ 80 4 16
B2 80 4 16
B2+ 92 4 или 5 16 или 20
C1
C2 120 5 20

Цени, графици и процедура по записване можете да получите на място в нашият център.

FCE

Езиков център Ай Стъди предлага групово и индивидуално обучение по различни изпити, отговарящи на Общоевропейската Езикова Рамка.

Едни от най-популярните международно признати изпити са изпитите на Университета Кеймбридж.

CAMBRIDGE ESOL

От Key English Test (KET) дo Certificate of Proficiency in English (CPE) сертификатите на Универистета Кеймбридж са предназначени да обхванат всички нива от ОЕЕР. Сертификатите Cambridge ESOL, се приемат от частни компании, университети и държавни организации в цял свят като доказателство за нивото по английски език на кандидата. Тези сертификати са без давност и остават признание за цял живот.

Ай Стъди предоставя на своите ученици курс за полагане на изпит FCE (First Certificate in English), който е с продължителност 5 месеца или 120 присъствени учебни часа. Този курс е предназначен за кандидати, завършили курс за ниво B2.

Най-голямото предимство на учениците на Ай Стъди са, задължителните допълнителни извънкласни практически занимания. Също така, на всички кандидати се предоставят допълнителни материали, които са изпитани и водят до високи резултати в допълнение на свободни консултации, когато е необходимо.

CPE

Езиков център Ай Стъди предлага групово и индивидуално обучение по различни изпити, отговарящи на Общоевропейската Езикова Рамка.

Едни от най-популярните международно признати изпити са изпитите на Университета Кеймбридж.

CAMBRIDGE ESOL

От Key English Test (KET) дo Certificate of Proficiency in English (CPE) сертификатите на Универистета Кеймбридж са предназначени да обхванат всички нива от ОЕЕР. Сертификатите Cambridge ESOL, се приемат от частни компании, университети и държавни организации в цял свят като доказателство за нивото по английски език на кандидата. Тези сертификати са без давност и остават признание за цял живот.

Ай Стъди предоставя на своите ученици курс за полагане на изпит CPE (Certificate of Proficiency in English), който е с продължителност 144 присъствени учебни часа. Този курс е предназначен за кандидати, завършили курс за ниво С2.

Най-голямото предимство на учениците на Ай Стъди са, задължителните допълнителни извънкласни практически занимания. Също така, на всички кандидати се предоставят допълнителни материали, които са изпитани и водят до високи резултати в допълнение на свободни консултации, когато е необходимо.

TOEFL iBT

TOEFL iBT е изпит, не сертификат, който служи единствено и само за кандидатстване и прием във висши учебни заведения в цял свят. Дългогодишната му история го прави и един надеждните изпити. С този изпит се оценява способността на кандидата да се справи с академичен материал на английски език на колежанско ниво.

Уменията, които се изискват за полагането на TOEFL iBT са напълно приложими в ежедневието на кандидатите и най-вече за техните академични задачи.
Изпитът е с продължителност около 4 часа.
Съдържанието на изпита е от 4 отделни секции: Четене, Слушане, Говорене и Писане.
Валидност на изпита: 2 календарни години.

Курсовете се провеждат от двама преподаватели по отделните секции.

В Ай Стъди предлага два варианта за подготовка:

TOEFL iBT Lower

Курсът е с продължителност 120 присъствени учебни часа. Този курс е разработен с цел повишаване на нивото на кандидатите. Курсисте ще придобият знания, необходими за започването на подготовката за изпита. TOEFL iBT Lower е подходащ за кандидати с ниво по английкси език по-ниско от C1 (B1/B2). След успешно топриключване на TOEFL iBT Lower, курсистите продължават с TOEFL iBT Class. Курсът е с продължителност 80 присъствени учебни часа. Работи се по всеки един компонент за усъвършенстване на уменията изисквани за успешното полагане на изпита. Най-голямото предимство на учениците на Ай Стъди са, задължителните допълнителни 80 астрономически часа практически занимания.

TOEFL iBT Class Pro

Курсът е с продължителност 80 присъствени учебни часа. Работи се по всеки един компонент за усъвършенстване на уменията изисквани за успешното полагане на изпита. Най-голямото предимсвтво на учениците на Ай Стъди са, задължителните допълнителни 80 астрономически часа практически занимания. Този курс е предназначен за кандидати с ниво C1/C2

Ай Стъди е оторизиран TOEFL iBT тест център и кандидатите, които се подготвят при нас, имат неограничен достъп към залата, в която се провежда изпитът. Също така, им се предоставят допълнителни материали, които са изпитани и водят до високи резултати.

IELTS Academic

IELTS Academic е изпит, не сертификат, който служи при кандидатстване и прием във висши учебни заведения в цял свят. С този изпит се оценява способността на кандидата да се справи с академичен материал на английски език на колежанско ниво.

Изпитът е с продължителност около 2 часа и 45 минути.
Съдържанието на изпита е от 4 отделни секции: Четене, Слушане, Говорене и Писане.
Валидност на изпита: 2 календарни години.

Курсовете се провеждат от двама преподаватели по отделните секции.

В Ай Стъди се предлагат два варианта за подготовка:

IELTS Academic Lower

Курсът е с продължителност 120 присъствени учебни часа. Този курс е разработен с цел повишаване на нивото на кандидатите. Курсисте ще придобият знания, необходими за започването на подготовката за изпита. IELTS Lower е подходащ за кандидати с ниво по английкси език по-ниско от C1 (B1/B2). След успешно топриключване на IELTS Lower, курсистите продължават с IELTS Class. Курсът е с продължителност 80 присъствени учебни часа. Работи се по всеки един компонент за усъвършенстване на уменията изисквани за успешното полагане на изпита. Най-голямото предимство на учениците на Ай Стъди са, задължителните допълнителни 80 астрономически часа практически занимания.

IELTS Pro

Курсът е с продължителност 80 присъствени учебни часа. Работи се по всеки един компонент за усъвършенстване на уменията изисквани за успешното полагане на изпита. Най-голямото предимсвтво на учениците на Ай Стъди са, задължителните допълнителни 80 астрономически часа практически занимания. Този курс е предназначен за кандидати с ниво C1/C2

Също така, на всички кандидати се предоставят допълнителни материали, които са изпитани и водят до високи резултати.

CAE

Езиков център Ай Стъди предлага групово и индивидуално обучение по различни изпити, отговарящи на Общоевропейската Езикова Рамка.
Едни от най-популярните международно признати изпити са изпитите на Университета Кеймбридж.

CAMBRIDGE ESOL

От Key English Test (KET) дo Certificate of Proficiency in English (CPE) сертификатите на Универистета Кеймбридж са предназначени да обхванат всички нива от ОЕЕР. Сертификатите Cambridge ESOL, се приемат от частни компании, университети и държавни организации в цял свят като доказателство за нивото по английски език на кандидата. Тези сертификати са без давност и остават признание за цял живот.
Учениците на Ай Стъди се явяват на FCE, където винаги получават резултат равен на C1, което е най-високия възможен резултат и се равнява на CAE. Това позволява на езиковият център да подготвя учениците си директно за следващото ниво, без да е необходимо да се удължава тяхното обучение с още 1,5 учебна година.

галерия